Sorumluluk Sigortaları Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile sigortalının kusuru sonucunda üçüncü şahıslara gelebilecek zarar ve ziyanlar teminat altında.

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Gıda Sorumluluk

Restaurant, cafe, vb. yemek üretimi ve satışı yapan firmaların faaliyeti sonucunda üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması, gıda kaynaklı olarak zehirlenmesi gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Otel Sorumluluk

Otel, hotel, vb. konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Tamirhane Sorumluluk

Araç tamir, bakım - onarım  faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; sigortalıya iare, icar, muhafaza, tamir, satış maksadıyla tevdi edilen motorlu kara taşıt aracına, belirtilen riziko adresinde gerek hareket gerek durma halindeyken harici ve ani tesirler sonucunda sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ve deneme sürüşü esnasında oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Otopark Sorumluluk

Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Okul Sorumluluk

Eğitim faaliyetinde bulunan sigortalının faaliyeti esnasında; öğrencilerin gıda zehirlenmeleri (üretimi okul tarafından yapılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan), okul sınırları içerisindeki oyun ve spor etkinlikleri ile okul tarafından düzenlenen kültürel turlar, servis ile okula getirilip götürülmesi esnasında gerçekleşen ve üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminatları teminat altına almaktadır.