Özel Sağlık Sigortaları Vitamin 2E (Yabancı Uyruklular İçin)

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken özel sağlık sigortası, Allianz avantajları ile Vitamin 2E’de.

Size Özel Avantajlar

Allianz, Ayakta ve Yatarak Tedavi giderleriniz için, geniş Anlaşmalı Sağlık Kurum ağıyla hizmetinizde. Allianz, Anlaşmalı Sağlık Kurumlarındaki sağlık harcamalarınızı takip eder, limitler dahilinde öder.

Üstelik Muayene, Röntgen, Laboratuvar, İlaç, Fizik Tedavi, İleri Tanı Yöntemleri gibi alt teminatlar ve Çocukluk Çağı Aşı Harcamaları da kapsama dahildir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde oluşabilecek sağlık giderlerinizin tamamı da Allianz güvencesindedir.

Ücretli veya beyana bağlı vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Allianz Sigorta yılda 1 kez Mamografi ve PSA taramalarını ücretsiz yaptırmanıza yardımcı olurken, bu durum hasarsızlığınızı da etkilemez.

Teminatlarınızın olmadığı durumlarda dahi birçok Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumu'nda özel Allianz fiyatları üzerinden hizmet alabilirsiniz.

Spor merkezlerinden güzellik merkezlerine, optik mağazalarından diş kliniklerine kadar birçok kurumun yer aldığı indirimli kurumlarımız, Allianz Sigortalı olmanın farkını size ve ailenize yaşatır.

Ürün Detayları

Allianz, hayati tehlike gösteren acil durumlarda "0850 399 99 99 Allianz Müşteri Hizmetleri" ile sizinle. Karayoluyla ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda, hava ambulansı Asistans hizmetiyle de 365 gün ve 24 saat yanınızdadır.

Kadınlar için 40 yaşından sonra yıllık mamografi kontrolü yaptırmak, meme kanserinde erken tanı için önemlidir. Aynı şekilde erkekler için de PSA Tarama testleri aynı önemi taşımaktadır. Allianz Sigorta yılda 1 kez bu taramaları ücretsiz yaptırmanıza yardımcı olur.

Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden, 0-64 yaş arasındaki yabancı uyruklu kişiler Vitamin 2E Sigortası'ndan yararlanabilirler.

Tüm Yapı Kredi şubeleri ve Allianz Acentelerinden Vitamin 2E Sigortası’nı alabilirsiniz.

11 Nisan 2014'te yürürlüğe giren yasa kapsamında, yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi için gerekli olan özel sağlık sigortası ile, Allianz olarak Türkiye’deki yaşantınızda sağlığınızı güvence altına alıyoruz.

1 veya 2 yıllık olacak şekilde düzenlenebilen Vitamin 2E Özel Sağlık Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının ve/veya (poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla) sigorta ettirenin, bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar. Söz konusu harcamalar, sigortalının poliçesinde belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve ilgili Özel Şartlara göre; poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır.

Bu ürün, 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

 

DönemTeminatlarYurtiçi Anlaşmalı Sağlık KurumuYurtiçi Anlaşma Harici Sağlık Kurumu
1. Dönem

(1. Yıl)

Yatarak TedavilerLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Kemoterapi-Radyoterapi- DiyalizLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Kemoterapi-Radyoterapi- Diyaliz Tetkik1.500TL             %60
Küçük CerrahilerLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Suni Uzuv22.000TL        %100
Ayakta Tedaviler2.000TL             %60
2. Dönem

(2. Yıl)

Yatarak TedavilerLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Kemoterapi-Radyoterapi- DiyalizLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Kemoterapi-Radyoterapi- Diyaliz Tetkik1.500TL             %60
Küçük CerrahilerLimitsiz           %10020.000 TL         %80
Suni Uzuv22.000TL        %100
Ayakta Tedaviler2.000TL             %60

Genel Şartlar için tıklayınız.

Özel Şartlar için tıklayınız.

Bilgilendirme Formu için tıklayınız.